Polecane przedsiębiorstwa w jednym miejscu

Poznaj je bliżej

Polisy ubezpieczeniowe

Odszkodowanie z OC rolnika

Odszkodowanie z OC rolnika Zakup polisy ubezpieczeniowej to zabezpieczenie na wypadek losowych zdarzeń, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Wówczas taki dokument pokrywa straty finansowe. W naszej ofercie znajduje się odszkodowanie z OC rolnika. Najczęściej jest ono wypłacane w przypadku klęsk żywiołowych, takich jak powodzie, gradobicia czy susze, które przyczyniły się do zniszczenia części lub całości plonów. Ponadto takie ubezpieczenie pokrywa szkody w zabudowaniach czy usunięcie usterek w maszynach. Ponadto polisa ta rekompensuje wypadki przy pracy.

Fundusz Odszkodowań Komunikacyjnych Sp. z o.o.
Adres:
Brzozowa 12, 00-286 Warszawa,
mazowieckie
78 100-07-81
http://funduszodszkodowan.pl
2012 www.palac-galiny.com.pl.